Een plat Amsterdams sprookie

“Lees et sprookie hartop voor en je legt geheit in een deuk”